عید سعید فطر مبارک باد

عید سعید فطر بزرگترین عید مسلمانان فرخنده و مبارک گروه رژنا

عید است و سعید است اگر ماه تو باشی
ای جذبه‌ی ذالحجه و شور رمضانم

الهی!
فطرمان را فاطر، ایمانمان را فاخر و روحمان را طاهر بفرما
عید فطر فرخنده و مبارک باد
گروه فرهنگی هنری رژنا

 

http://rojna.ir/?p=345