گروه فرهنگی هنری رژنا

فعال در زمینه فیلمسازی و موسیقی ، محل فعالیت سیستان و بلوچستان شهرستان فنوج سبک پاپ بلوچی